INCELI – REALNE PRIJETNJE IZ CYBER DUBINA

Termin “incel” (eng. involuntary celibate – nevoljni/prinudni celibat) se odnosi na pripadnika online supkulture koji sebe definiše kao muškarca koji nije sposobam da uspostavi emotivnu ili seksualnu vezu sa ženskom osobom, iako to želi. Razloge zbog kojih je to tako inceli nalaze prvenstveno u ženama i drugim muškarcima, koji su fizički supreriorni u odnosu na njih i kao takvi privlačniji ženama. Takva žena i muškarac su Stacy i Chad, neprijatelji incela. Stacy ima pravo da bira svoje partnere i to su uvijek muškarci višeg društvenog statusa, Chadovi i time su ostali muškarci onemogućeni da imaju veze sa ženama koje im se dopadaju. Inceli za svoje stanje krive žene, njihova ideologija je zasnovana na mizoginiji, nadmoći (bijelih) muškaraca i vrlo često je povezana sa ekstremno desnim i militantnim idejama.

Možemo reći da su inceli “nastajali” 90-tih godina prošlog vijeka. Tokom 2000-tih godina bilo je aktivno nekoliko veb sajtova na kojima su se okupljali inceli, od kojih su na nekima bili pripadnici oba pola i bile su zabranjene bilo kakve mizogine poruke, dok su drugi postali prilično ekstremni i počeli da šire mržnju prema ženama. Posebno je bio popularan r/incel subreddit, forum na veb sajtu Reddit koji je bio platforma za širenje mizoginije i rasizma, zagovarajući silovanje i druge vrste nasilja sa narativom da su isključivi krivci za seksualne i druge neuspjehe muškaraca upravo žene. Godine 2017. kada je ovaj forum zabranjen zajednica je brojala oko 40.000 ljudi. Nakon što su još neki forumi Reddita na koje su inceli “migrirali” zabranjeni oni su počeli da se “okupljanju” na zatvorenim platformama posvećenim isključivo temama povezanim sa incelima, na “dark webu” i slično.

Incel ideologija je izuzetno razvijena, kao što je rečeno naslanja se na ideje o nadmoći muškaraca, propagira mizoginiju i nasilje nad ženama, a vremenom se razvio i niz pojava karakterističnih za incelosferu. Među njima su osnovne: Alfa (muškarac koji je zbog dobrog izgleda i statusa privlačan ženama, on je konkurencija betama i omegama jer ih onemogućava da ostvare romantične i seksualne veze sa ženama), Chad (otjelotvorenje alfa muškarca i objekat zavisti i mržnje), Stacy (privlačna žena koja može da bira partnera), Normi (muškarac prosječnog izgleda ali koji ima uspjeha kod žena, inceli ga preziru ali potajno žele da budu kao on), Beta (muškarac koji nema uspjeha kod žena, a samim tim ni romantičnih ni seksualnih veza), Omega (najniži pripadnik muškog roda u incel hijerarhiji, onaj za kojeg nema nade da će ostvariti vezu sa ženom, hipergamija (fenomen da žene ostvaruju veze sa muškarcima višeg statusa) i slično.

Kada su inceli u pitanju zanimljivo je ukazati na njihovu teoriju crvene i crne pilule. Ovi termini potiču iz filma Matrix u kojem glavni lik treba da izabere da li će uzeti plavu pilulu što će mu omogućiti da ostane u svijetu ilizija ili će uzeti crvenu pilulu što će mu omogućiti da vidi svijet kakav on zaista jeste. Teorija crvene pilule je zajednička mnogim ekstremno desničarskim grupacijama i odnosi se na ideju da je potrebno buđenje i revolucija. Crvena pilula kod incela označava koncept po kom svijet nije fer prema muškarcima, ali da se to mora mijenjati. Te promjene mogu biti nenasilne, pa se neki inceli podvrgavaju bjesomučnom vježbanju ili estetskim operacijama ne bi li imali izgled alfa muškarca.

Najkstremnija teorija “crne pilule” se bazira na pseudonaučnom osnovu jer kroz pogrešnu interpretaciju naučnih studija propagira stav da je ženama bitan samo izgled i socijalni status muškarca, a budući da je izgled genetski predominiran da li će neko biti incel ili neće ne zavisi od njegove volje, već se osoba kao takva rodi. Na incelima je da svijet prihvate takvim kakav jeste, što može dovesti do samoubistva ili da ga mijenjaju što onda u najekstremnijim slučajevima dovodi do glorifikacije silovanja i ubistava u teoriji, ali i do izvršavanja ovih zločina u praksi.

Upravo su radikalni pripadnici ove supkulture skrenuli na nju pažnju šire javnosti time što su počinili seriju masovnih ubistava. Prvi od njih, Elliot Roger je 2014. godine u kalifornijskom gradu Isla Vita, prije nego što je ubio sebe ubio sedam i ranio četrnaestoro ljudi. Prije samog napada Rodger je u seriji video snimaka i svojevrsnom manifestu za svoju usamljenost i činjenicu da je sa dvadeset dvije godine još uvijek nevin okrivio žene, a sam napad je bio dugo i brižljivo planiran. U ekstremnim incelskim krugovima Roger je postao neki vid sveca, a u njihovom rečniku nalazimo referencu “going E. R” što se odnosi na masovno nasilje počinjeno od strane incela.

Nakon napada Elliota Rodgera nastavio se niz zločina koji su počinili njegovi “sljedbenici”; svi oni su se identifikovali kao inceli i dijelili su ideologiju zasnovanu na supremaciji nadmoći muškaraca.

Sigurnosne službe incele prepoznaju kao ozbiljan vid prijetnje, neku vrstu terorizma i rade na sprječavanju ove pojave. Međutim, kao i sve opasne pojave i inceli uplivavaju u dubine interneta i odatle vrebaju u zasjedi, prijeteći da zaskoče nove generacije žena i djevojčica.

by

Marija Živković, advokatica