Prijavi onlajn nasilje

Podaci o prijavi

Lični podaci podnosioca prijave

Ukoliko ne prijavljuje žrtva lično, obavezan je unos podataka i žrtve i podnosioca

WebAlarm & NVO Dobar Život, garantuju diskreciju i tajnost podataka.
Pristup podacima omogućen je samo stručnim licima koja su tu da ti pomognu.
Tvoje povjerenje nas obavezuje. Hvala ti na njemu.

Hvala, Vaša prijava je poslata!
Oops! Niste pravilno popunili formu.