OSVETNIČKA PORNOGRAFIJA

Termin “osvetnička pornografija”, iako nije potpuno adekvatan, ustalio se u upotrebi i pod njim se podrazumijeva objavljivanje, distribucija, prodaja i dijeljenje seksualno eksplicitnog materija bez pristanka osobe koja je fotografisana ili snimana. U pitanju su najčešće fotografije ili video snimcina kojima su prikazene obnažene osobe, osobe u donjem vešu, u seksualnom činu islično. Ti sadržaji mogu nastati uz pristanak osoba koje su na njima prikazane, bez pristanka tih osoba (nedozvoljenim snimanjem, snimanjem na javnom mjestu i sl.) a može biti i montiran.  

Ovaj seksualno eksplicitni materijal se može dijeliti na razne načine – putem porno sajtova, društvenih mreža i posebnih aplikacija za komunikacije (telegram, signal, viber, whatsup i sl.) kada najčešće postaje dostupan većem broju nepoznatih ljudi ili se može slati tačno određenim licima kao što su partner, porodica ili prijatelji žrtve.

Isprva se ovaj vid nasilja povezivao sa situacijama kada su bivši partneri dijelili seksualno ekspilicitne sadržaje s namjerom da ponize i povrijede bivše partnerke, pa otuda i termin “osvetnička pornografija” iako bi mnogo adekvatniji bio “image based sexual abuse” (seksualno zlostavljanje zasnovano na slikama) budući da osveta nije jedini motiv za dijeljenje tuđih seksualno eksplicitnih snimaka, to mogu biti i finansijska korist, želja zakontrolom nad žrtvom, hvalisanje i slično. Kako su žrtve većinom žene  “osvetničku pornografiju” možemo smatrati jednim vidom nasilja nad ženama.

Posljedice koje pogađaju žrtve “osvetničke pornografije” su vrlo slične kao posljedice bilo koje druge vrste nasilja – žrtve mogu iskusiti ozbiljne psihičke probleme kao što su stres, anksioznost i depresija, dolazi do urušavanja samopoštovanja, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, a vrlo često je prisutna i osuda okoline.

Važeći Krivični zakonik Crne Gore ne poznaje “osvetničku pornografiju” kao posebno krivično djelo već se takvo ponašanje u zavisnosti od okolnosti kvalifikuje kao neko od sledećih krivičnih djela – ugrožavanje sigurnosti, neovlašćeno prisluškivanje i snimanje, neovlašćeno fotografisanje, a najčešće kao neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka. Kao što smo ranije pisali u nacrtu izmjena Krivičnog zakonika predviđeno je novo krivično djelo – zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili spisa sa seksualno eksplicitnim sadržajem čime će se u ovom dijelu znatno unaprijediti zakonodavni okvir.

Ukoliko tvoje fotografije ili snimci seksualno eksplicitnog sadržaja budu objavljeni na internetu, društvenim mrežama ili podijeljeni na nekoj od platformi za komunikacije prva stvar koju treba da uradiš jeste da takav sadržaj sačuvaš, da napraviš screenshot zapisa a zatim da, ukoliko se radi o objavi na nekoj od mreža ili na internetu sačuvaš URL adresu profila sa kojeg je objavljen kako bi počinilac bio lakše identifikovan. Nakon toga, u zavisnosti od načina na koji je sadržaj objavljen treba da pokušaš da ga ukloniš, odnosno da odmah obavijestiš administraciju društvene mreže o kršenju uslova korišćenja. Pored ovoga potrebno je da se slučaj prijavi nadležnim organima, a to se može učiniti putem telefona, lično ili pisanim putem direktno policiji ili nadležnom tužilaštvu. Ono što je za uspjeh postupka jako važno jeste da prikupiš što je više dokaza i podataka o samom djelu i da postupajuća lica informišeš o svim stvarima koje mogu biti od značaja, a posebno da im kažeš ko bi mogao da bude u posjedu tvojih snimaka i slika.

Ovaj vid narušavanja intime je veoma bolan i opasan i u pitanju je situacija koja može da se dogodi mnogima od nas. Ekipa Webalarma je uvijek tuza tebe, spremna da ti pruži psihološku i pravnu podršku, da zajedno pokažemo da Djevojčice sa klikerima ne trpe bilo koji vid nasilja, da su tu jedna za drugu i da su spremne da se bore za sebe i sve druge djevojčice.

by

Marija Živković, advokatica